Català


 Aquest SEGON TRIMESTRE treballarem:

Repassem un poc d'ortografia:

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/ortografia

 Joc d'atenció
http://vedoque.com/juegos/atento-juego.html

Jocs de lectura, gramàtica, ortografia
 
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/catala/?lang=ca#

COMPLEMENTS DE L'ORACIÓ
Complement Directe
 ================================================

 Aquest PRIMER TRIMESTRE treballarem:
 L'ORACIÓ
L’oració és un conjunt de paraules que té sentit complet. L’element principal sense el qual no hi pot haver oració, és el VERB.

La majoria d’oracions estan formades per dues parts: el subjecte i el predicat. 

http://www.slideshare.net/lurdessaavedra/loraci-simple-1-subj-i-pred Subjecte i el predicat
El subjecte és la persona, l’animal o l’objecte del qual es diu alguna cosa.
El predicat és allò que es diu del subjecte.


Activitats per a practicar:
 ===========================================================

 EL SUBJECTE I COMPLEMENTS

EL PREDICAT I COMPLEMENTS

ELS ADVERBIS

EL COMPLEMENT DIRECTE

EL COMPLEMENT INDIRECTE

EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL  


 
ELS PRONOMS FEBLES

PRÀCTIQUES:
1. Pronoms febles
2. Pronoms febles 1
3. Pronoms febles 2
4. Pronoms febles 3
5. Pronoms febles 4
6. Pronoms febles 5
7. Pronoms febles 6
8. T'agrada la piscina?
9. Ens agrada molt viatjar!
10.El ciclomotor? El té fa dos anys
11. Les maraques? les he dutes de les Antilles!
12. Li agafa un tornavís
13. Hi vaig
14. En vinc


 =============================================
 Aquest TERCER TRIMESTRE treballarem:

 EL VERB


 http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/conjugacio.htm

 http://www.verbscatalans.com/


 EL MODE VERBAL


PRACTICA


http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/gram61.htm

 https://eljardidetercerb.wordpress.com/tag/conjugacions-en-catala/

Ortografia de la s, ss, c, ç

Practica 1          Practica 2

 *Seguim amb el projecte Rondalles: aquest trimestre confeccionarem un audiovisual d'una rondalla triada entre tots.

Votació de la millor rondalla:

Personatges:

Escenes:

Guió: 

TIPUS DE FRASES:


http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/lafrase_ca/html/section_2.htm?&skin=infantil&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

 
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1475&IdTipoJuego=1


 
 Aquest SEGON TRIMESTRE treballarem:
LES RONDALLES

 
Durant aquest trimestre les estudiarem i coneixerem moltes coses com... què són realment ? quins tipus hi ha? com és la seva estructura? com són els seus personatges?... Cercarem la informació a diferents adreces d'Internet i també llegirem rondalles de Menorca, Mallorca i Eivissa.

-Treball sobre les rondalles: Què són? qui les conta? Qui les fa? On es conten? Diferència entre rondalla, llengenda, conte... Existeixen rondalles a altres llocs del món?  

 Enllaços a rondalles:

L'abat de la Real

http://rondallaires.caib.es/

Enllaç a llegendes

https://sites.google.com/site/intercanvispenedesmenorca/llegendes

Fòrmules de començament i acabament
-Visitau aquest lloc:  http://www.xtec.es/~averges3/primer/formules.htm 
Quines d'aquestes formes de començar i acabar una rondalla ja coneixíeu? Les rondalles que has vist fins ara, començaven i acabaven d'alguna manera concreta? Coneixes alguna altra forma de començar o acabar un conte o rondalla? Entre tots podem inventar més fòrmules.
AUTORS que han recollit rondalles
Investigueu la vida d'aquests compiladors de rondalles. Podeu consultar els enllaços que hi ha a continuació o a partir d'altres fonts:Andreu Ferrer


 

Rondalles d'arreu del món

Juguem amb les rondalles
- Reescriure una rondalla aportant diferents visions, utilitzant noves fórmules d'inici i acabament, etc.
- Canviar els finals de diferents rondalles.
- Canviar rols dels personatges
 
  La G, la J i la X


==============================================
Aquest PRIMER TRIMESTRE treballarem:


 LA BIOGRAFIA

DEFINICIÓ A LA VIQUIPÈDIAGRAMÀTICA: ELS ADJECTIUS
Leandre, el nen horrible, és monstruós, fantasmagòric, horripilant, espantador, paorós, esverador…, i també és divertit, trapella, esbojarrat,
entremaliat, alegre, imaginatiu
 Totes aquestes paraules són adjectius.

1. Què són els adjectius?
  

  • Són paraules que s'empren per descriure o designar les característiques de les persones o de les coses. Acompanyen al nom que descriuen. Poden expressar tant qualitats com estats.

 L'al·lot divertit.  

El camí llarg.  

El ca enorme.

Preciosos ulls.


Exercici:

1. Rellegeix el primer capítol d'en Leandre per trobar els adjectius que el descriuen. 
Apunte'ls a la teva llibreta i si n'hi ha algun que no entenguis, empra el diccionari apuntant al costat el seu significat. 

Exercici:
2. Gènere i nombre de L'adjectiu.

Gènere: masculí o femení.
Nombre: singular o plural.
 
L'adjectiu ha de concordar en gènere i nombre obligatòriament amb el nom que acompanyen 

Ex dels adjectius variables:
company simpàtic (masculí i singular)
companya simpàtica (femení i singular) 
companys simpàtics (masculí i plural)
companyes simpàtiques (femení i plural)
  
En canvi, n'hi d'altres que no varien, són els adjectius invariables, presenten la mateixa forma per al masculí i per al femení. 

Ex: un cometa brillant, una estrella brillant.
 Un llibre interessant, una cançó interessant.
 


3. Graus de L'adjectiu.

Els adjectius expressen qualitats. Les qualitats es poden tenir en diferents graus, amb més o menys intensitat. 

Els graus de l'adjectius són tres: positiu, comparatiu i superlatiu.
  ACTIVITATS  GRAUS ADJECTIUS  
http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/adjectiu/adjectiu.html

 LA SÍL·LABA/ELS DIFTONGS

LA SÍL·LABA

Activitats online:
Comptem síl·labes 
Separem les síl·labes 

Exercici de partició de síl·labes (amb solució) 
PRACTIQUEM ELS DÍGRAFS


 ELS PLURALS/LA VOCAL NEUTRA

Plurals 1

Plurals 2  

Vocal neutra


L'ACCENTUACIÓ

  •  Classes d’accent (obert, tancat, diacrític): En català, les paraules poden portar accent obert (`) o accent tancat (´).


  • La lletra “a” sempre porta l’accent obert.


  • Les lletres e, o poden portar l’accent obert o tancat. Cal fixar-se bé en la pronúncia de la e i de la o per saber quin accent han de portar: e oberta si sona com gel; e tancada si sona com mes; o oberta si sona com gol; o tancada si sona com gos.


  • Les lletres i, u sempre porten l’accent tancat.


  • L’accentuació de les paraules agudes: Les paraules agudes s’accentuen quan acaben en vocal; -as,-es –is, -os, -us, i –en, -in.


  •  L’accentuació de les paraules planes: Les paraules planes s’accentuen quan no acaben en cap de les terminacions següents: vocal, vocal + s, -en, -in.


  • L’accentuació de les paraules esdrúixoles: Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre. La síl•laba tònica ocupa l’antepenúltima posició.
PRACTICAM...

L'accentuació 1

L'accentuació 2

2 comentaris: