VALORS

Aquest 2ntrimestre treballarem:  

========================================

Què ens explica aquesta història?
Quina és la causa del problema?
Els dos protagonistes són conscients del problema?
Per què creus que tot s’acaba complicant?
Com creus que haurien d’haver actuat?
Com acaba la història?
Has vist o has viscut alguna situació semblant?
Creus que s’hagués solucionat abans si haguessin parlat?


 

-Què explica aquesta història?
-Quin és el problema?
-Creus que el camaleons guanyen alguna cosa mentre es barallen?
-Creus que en perden alguna? Quina o quines?
-Hi ha un personatge clau en el desenllaç d’aquesta història. Qui és? Quin paper hi juga?
-Explica el que fan els camaleons quan seuen a parlar?
-Comparteixen o distribueixen el menjar?
-Qui creus que ha guanyat al final d’aquesta situació?
-A la nostra vida quotidiana, hi ha situacions semblants?
-T’agrada el final d’aquesta història?
-Amb quin animal et sents més identificat? Per què?

 

Desprès tria un o dos vídeos d'aquestes pàgines i explica als teus companys quin valor o valors ens mostra:

http://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors 

http://blocs.xtec.cat/recursosee/resolucio-de-conflictes/

=========================================================

Què en sabem dels primers auxilis”

La vostra tasca serà elaborar, en grups de 4 persones, un petit Manual de Primers Auxilis i un póster de la Reanimació Càrdiopulmonar, per després penjar-lo per l’escola, així tothom qui ho llegeixi n’aprendrà una miqueta de la vostra recerca.

Passes a seguir: 
1.-El primer de tot que heu de fer és triar un coordinador, que supervisarà en tot moment que tothom faci la seva feina.


2.-Per parelles, heu de fer el Joc Interactiu de Primers Auxilis de la Creu Roja.  Amb aquest joc ja us aproximeu molt a tots els conceptes bàscics de Primers Auxilis, anoteu-los en una llibreta, després us serviran.3.-Busqueu, llegiu, analitzeu...i transformeu tota la informació presentada en les pàgines webs referides en l’apartat de recursos, i redacteu,  elaboreu un Manual Bàsic de Primers auxilis.


Creació del Manual,  amb els següents apartats: 
 1. Concepte de primers auxilis, emergència i urgència. Actuació per seguir en cas d’accident:P.A.S.
 2. Exploració i valoració de l’accidentat. 
 3. La farmaciola de primers auxilis
 4. Les hemorràgies. Concepte, classificació, gravetat i actuació bàsica. 
 5. Ferides i cremades. Concepte, classificació, actuació i tractament. 
 6. Extracció de cossos estranys. Maniobra de Heimlich. 
 7. Traumatismes  de  l’aparell  locomotor:  fractura,  esquinç,  luxació  i  distensió muscular. Concepte,  gravetat i actuació bàsica de cadascun d’ells.
 8. Trastorns  respiratoris  i  cardíacs:  crisi  asmàtica,  asfixia,  ofegament,  crisi d’ansietat, aturada cardíaca. 
 9. Aturada  respiratòria  i/o  cardíaca:  Reanimació  cardiopulmonar (R.C.P) en  l’adult  i  el nen. 
 -         Acompanyeu sempre les explicacions amb imatges...la creativitat millora el producte! 
4t.- Creació del Póster de la Reanimació Càrdiopulmonar (RCP) (l’anterior apartat 9 del manual):
-         Format: DIN-3 i fet en ordenador.
-         Ha de ser molt visual i gràfic, amb imatges.  Recordeu que els penjarem per l’escola!
-         Atenció! Si escriviu el text simultàniament en català i anglès, tindreu una puntuació adicional d’un punt! 
ALTRES ORIENTACIONS :
- L’apartat 1 i 2 l’heu de fer tots els components del grup.
- Els apartats 3 i 4 els podeu repartir entre vosaltres, en funció dels vostres interessos, el que més us agradi. Un de vosaltres però, haurà de ser el coordinador del projecte!
- Recordeu que un cop feta la feina, TOTS els components del grup heu de saber tots els conceptes del treball, revisar la presentació, faltes d’ortografia...del póster i del Manual. El producte final és cosa de tots


RECURSOS PER A CONSULTAR: 

 Guia primers auxilies Samur

 http://www.iesberenguer.net/departaments/educaciofisica/1bat/sos.pdf

 

Imatges primers auxilis


AVALUACIÓ
El professor/a avaluarà el manual de la següent manera:
MANUAL DE PRIMERS AUXILIS
PUNTS (nota) TOTAL
Conceptes 7 punts 10 PUNTS
Presentació i creativitat 3 punts
 El professor/a i els companys (cada grup posarà una nota a cada póster dels altres grups) avaluareu el póster de la següent manera:
PÓSTER DE LA REANIMACIÓ CÀRDIOPULMONAR
PUNTS (nota) TOTAL
Conceptes 4 punts 10 PUNTS
 Creativitat   6 punts
   

========================================

Aquest 1r trimestre treballarem:  

 

 

55 curts per treballar els valors

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html

 

ELS VALORS DINS L'AULA

 
http://phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=668&id_pagina=1

======================================

LA CONVIVÈNCIA


*Creus que el llop estava content amb el primer treballa que tenia?

*Per què creus que el llop volia treballar amb les ovelles?

*Per què va canviar de pensament quan va començar a treballar?

*Al final el llop comet un error i el fan fora, creus que li sap greu?

*Creus que val la pena portar-se bé?

*Quines coses pots aconseguir tu si et portes bé?  

 
=================================

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp%3bjsessionid=c0a80202ce538c89fc65204402085a0ef8bc185604b.mlbQp6eMahCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x8ImxmLnAeL-Anwc3uPnxaLc6mI-huKa30xmRjGr7jMmkzvqMTvqRnGn38L8N4Sah4Kc3uKbNmxf2bCpQPz8QfznA5Pp7ftolbGmkTy?pgseed=1196061144051&idContent=54133&locale=es_ES&textOnly=false

 Joc sobre la integració

 

 

 

 

 

 

Aquest 3r trimestre treballarem:

L'autoestima i l'autosuperació

USA EL COCOLA CIGARRA Y LA HORMIGA (Quien siembra, recoge...)
============================================================================
Cacure San ValentineTodo en esta vida requiere un esfuerzo, usa el coco ante los problemas y, si quieres y te lo propones, al final podrás conseguirlo.
¡¡¡Es importante esforzarse para conseguir las cosas!!!

 ==================================================

Aquest 2n trimestre estudiarem la justícia i els drets dels infants a través d'aquesta webquest:

 

Educamos para la Paz 

https://sites.google.com/site/unmonjust/

====================================================================  

Aquest 1r trimestre estudiarem les EMOCIONS a través del llibre Emocionario.Estem investigant sobre les emocions, què són i perquè ens serveixen. En particular treballarem les que més ens cridin l'atenció, les més properes o les que més ens preocupen. Treballarem en gran grup per dur a terme debats, en petit grup per fer presentacions, per parelles o individualment, visualitzarem vídeos per fer comentaris,...

Què són?

és una reacció del nostre cos davant un estímol exterior. sol ser una reacció afectiva, intensa i breu cap a una situació inesperada.

Per què serveixen?


Són necessàries per sobreviure, saber reconéixer les emocions en el moment que es produeixen ens permet tenir un coneixement i un autocontrol sobre nosaltres mateixos.

A continuació s'explica per a cada emoció la situació des de la qual es desencadena i la resposta social necessària:

 • Por: sorgeix davant el perill. La reacció requerida és demanar ajuda, protecció.

 • Ràbia: sorgeix davant la injustícia. La reacció requerida és posar límits, dir-ho i demanar un canvi.
 • Tristesa: sorgeix davant una pèrdua, ajuda a poder elaborar-la. La reacció necessària és demanar consol.
 • Alegria: desde riure, fins el plaer. Permet el manteniment de la motivació per a seguir fent quelcom. La reacció social és compartir-la.
 Quantes emocions hi ha?

Hi ha molts tipus d’emocions, però totes són una barreja de les anomenades emocions bàsiques. A grans trets, podem categoritzar les emocions en quatre grups:

• Les emocions Positives: alegria, amor, humor, felicitat …
• Les emocions negatives: por, ira, ansietat, vergonya, tristesa, aversió …
• La emocions Ambigües: sorpresa, compassió, esperança …
En total parlam de 42 emocions! 

GRADACIÓ de les EMOCIONS:
 • Irritació-odi-ira.
 • Alegria-entusiasme-eufòria.
 • Gelosia-remordiment-culpa.

No hi ha emocions bones ni dolentes, parlem en tot cas d’emocions positives quan ens produeixen benestar i d’emocions negatives quan ens produeixen malestar. És vital atendre  a totes i cadascuna d’elles ja que actuen com a indicador, com a avís, com a senyal tant en positiu  com en negatiu.

Per aprendre una mica més sobre les emocions aquí teniu una presentació en flash sobre les emocions bàsiques: por, amor, tristesa, alegria i ràbia.
Només cal que aneu a l'enllaç per accedir al recurs. Així podreu identificar les característiques de les emocions.

ENLLAÇOS

EMOCIONS BÀSIQUES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/emocions%20basiques/index.html

EMOCIONS AGRADABLES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/emocions%20agradables/index.html

EMOCIONS PERTURBADORES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/emocions%20pertorbadores/index.html

ALTRES EMOCIONS PERTURBADORES: http://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/altres%20emocions%20pertorbadores/index.html


Identifiquem les emocions en nosaltres mateixos perquè ens generen una reacció fisiològica, una reacció conductual i una reacció cognitiva. 

 • Reacció fisiològica: sudoració, mal de panxa, galtes vermelles, tremolors,...
 • Reacció conductual: quedar-se en blanc, assegut, fugir, aturat,parlar molt ràpid, quedar-se mut...
 • Reacció cognitiva: no saber qué fer, por a fer-ho malament,
I les identifiquem en els altres a través del llenguatge verbal i del llenguatge no verbal. Conèixer la dinàmica del llenguatge corporal ens permetrà distingir les emocions veritables de les emocions fingides o manipulades. Atenent a la màxima “una imatge val més que mil paraules” el que podem observar a través de la comunicació no verbal va a transmetre’ns molta més informació sobre l’estat emocional dels altres. 

 Identificar els moviments corporals, els moviments oculars i els moviments de cap i coll, ens proporcionaran una gran quantitat d’informació de l’estat emocional de les persones amb les que interactuem diàriament.


5 comentaris:

 1. Ha estar molt divertit estudiar les emocions i después fer una presentació per parelles.
  MOLT CHULO!!!

  ResponElimina
 2. Si Noaaaa15 ha estat molt divertit.

  Y la presentacio tambe.

  ResponElimina
 3. Ara he entrat per fer la feina de valors,Teo,Noa,i Nesto pensau que heu de fer la feina a casa val

  ResponElimina